RODO 

&

COVID-19

 • PANDEMIA | AKTUALNE ZARZĄDZENIE DYREKTORA MDK STARGARD

  Zarządzenie Nr 63/2021 z dn. 20.03.2021

  w sprawie czasowego wprowadzenia systemu nauczania zdalnego dla pracowników pedagogicznych. Pobierz

 • POWOŁANIE KOORDYNATORA DS. DOSTĘPNOŚCI

  Zarządzenie Nr 56/2021 z dn. 28.09.2020

  w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Pobierz

 • PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

  Procedura zapewniającą bezpieczeństwo w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 w Młodzieżowy Dom Kultury

  im. Mariusza Zaruskiego w Stargardzie. Podstawa prawna: wytyczne GIS, MZ

  i MEN dla szkół podstawowych. Pobierz

 • ZAŁĄCZNIK NR 3 | ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY

  Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych i zgoda rodzica na wykonanie pomiaru temperatury ciała dziecka.
  Pobierz

 • KLAUZULA INFORMACYJNA

  Klauzula informacyjna Młodzieżowego Domu Kultury im. Mariusz Zaruskiego

  w Stargardzie. Pobierz

 • DOSTĘPNOŚĆ OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

  Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie na lata 2020- 2021. Pobierz

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie

  z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia

  2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Pobierz

 • PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

  NA OŚRODKU WODNYM MDK

  Procedura bezpieczeństwa i zasady funkcjonowania Ośrodka Wodnego MDK

  w Morzyczynie w czasie trwania stanu epidemii, dotycząca zapobiegania

  i przeciwdziałania COVID-19 od dnia 22.06.2020 r. Pobierz

 • ZARZĄDZENIE DYREKTORA: ZASADY FUNKCJONOWANIA OŚRODKA WODNEGO MDK

  Zarządzenie nr 59/2020 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury

  w Stargardzie z dnia 18.06.2020 r.

  w sprawie wprowadzenia Procedur bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Ośrodka Wodnego MDK w Morzyczynie

  w czasie trwania epidemii, dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 od dnia 22.06.2020 r. Pobierz

 • OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - ZAPOBIEGANIE EPIDEMII

  Obowiązek informacyjny związany

  z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa. Pobierz

© 2018 by MDK Stargard. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now