top of page

21976

- 1989

Święto patrona MDK Stargard, gen. Mariusza Zaruskiego. Foto: Pracownia Foto-Filmowa MDK Stargard

Styczeń 1985 XXX Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej. Foto: Pracownia Foto-Filmowa MDK Stargard

Rok 1985 Ogólnopolskie Zawody Modeli Żaglowych. Foto: Pracownia Foto-Filmowa MDK Stargard

Rok 1986 W okresie Polski Ludowej "czynami społecznymi" nazywano nieodpłatne prace wykonywane na rzecz ogółu. Foto: Pracownia Foto-Filmowa MDK Stargard

Rok 1986 Ogólnopolskie Zawody Modeli Żaglowych. Foto: Pracownia Foto-Filmowa MDK Stargard

Kwiecień 1989 Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym. Foto: Pracownia Foto-Filmowa MDK Stargard

Rok 1989 Zakończenie roku szkolnego 1988/1989. Foto: Pracownia Foto-Filmowa MDK Stargard

Rok 1989 - Quiz Morski. Foto: Pracownia Foto-Filmowa MDK Stargard

bottom of page