top of page

INSTRUMENTY

KLAWISZOWE

Nauczyciel Robert Iżewski prowadzi koło instrumentów klawiszowych od roku 1998. W kole tym mogą brać udział dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Uczestnicy  uczą się podstaw gry na instrumentach klawiszowych (keyboard, pianino cyfrowe, pianino klasyczne czy akordeon). Rozwijają technikę gry poprzez m.in. granie etiud, gam - ale nie tylko. Zapoznają się z zasadami muzyki - notacji muzycznej - czytanie nut a’vista, zapisem nutowym na pięciolinii etc. Ponadto rozwijają swoje umiejętności w grupie zaawansowanej, grając bardziej skomplikowane utwory takich kompozytorów takich jak m.in.:F. Chopin, J.S.Bach, czy  L.v.Beethoven. Dzieci i młodzież zapoznają się z różnymi gatunkami muzycznymi począwszy od muzyki klasycznej poprzez muzykę ludową, biesiadną oraz popularno-rozrywkową. 

 

Uczestnicy koła biorą udział w corocznych koncertach w MDK oraz w imprezach lokalnych naszego miasta.  Wielu spośród uczestników koła  kontynuuje  i  rozszerza swoje pasje w  szkole muzycznej .

Zajęcia w kole instrumentów klawiszowych cieszą się co roku dużym zainteresowaniem  wśród rodziców i dzieci .  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w systemie indywidualnym (nauczyciel-uczeń) i trwają odpowiednio 30 minut (dzieci początkujące) i 45 minut (dzieci zaawansowane) .

Zajęcia

na klawiszach

Nauczyciel:

Robert Iżewski

Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu - filia Szczecin na wydziale pedagogiki instrumentalnej (specjalność- akordeon). W roku 2000 - stypendysta miasta Szczecina. Od roku 2006 nauczyciel gry na akordeonie w szkołach muzycznych w Pyrzycach i Goleniowie.

W roku 2005 ukończył studia podyplomowe z zakresu muzykoterapii,  podczas których zaraził się pasją gry na bębnach djembe, owocem czego jest założenie w MDK-u grupy integracyjnej - zespołu bębniarskiego - „Tam-Tam”.

Od 20 lat współpracuje ze stargardzkimi  żłobkami, przedszkolami  integracyjnymi prowadząc zajęcia umuzykalniające, rytmiczne i zajęcia muzykoterapii. Pan Robert ma bardzo dobry kontakt z dziećmi  przede wszystkim w wieku przedszkolnym, ale także  ze starszymi dziećmi. Często wspomaga imprezy okolicznościowe w MDK-u  np.: imprezy choinkowe, noworoczne oraz festyny w środowisku lokalnym.

bottom of page